[Note: Please display the Google-Sheet here. Can we make it mirror the DONATION page?]

Năm mươi năm trước đây, một chiến thắng vĩ đại đã được giành lại bởi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam, và đồng minh Hoa Kỳ, chống lại Quân Đội Nhân Dân của miền Bắc Việt Nam. Trận đánh tái chiếm Thành cổ Quảng Trị (Lam Sơn 72), từ ngày 28/6 đến ngày 16/9/1972, là một chiến thắng quyết liệt và đã chứng minh cho thế giới thấy sự dũng cảm, quyết tâm và sức chịu đựng của nhân dân và chiến sĩ miền Nam Việt Nam trước một cuộc xâm lược áp đảo từ miền Bắc Việt Nam.

Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 này nhằm để hiến dâng cho tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến để con cháu của họ có thể sống tốt và thịnh vượng trong tự do ngày hôm nay. Tượng đài này đang được đề xuất và xây dựng bởi một ủy ban được sự chấp thuận của Thành phố Westminster, California, bao gồm đại diện từ mười một hội đoàn Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ, Cựu Cư Dân Quảng Trị, và Hậu Duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Mọi đóng góp để giúp xây dựng tượng đài có thể được trừ thuế.

 

#97