ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ 


1. Liên lạc:

 • Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ:
  • Điện Thoại:  714-393-9959 
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Không Quân Lê Văn Sáu:
  • Điện Thoại:  714-640-0318 
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hội Trưởng Đồng Hương Quảng Trị Lê Xuân Hùng:
  • Điện Thoại: 714-653-0109

 

 

 

2. Bảo Trì Website:

 

 

#105