TIỆC GÂY QUỸ

lúc 5:30PM chiều ngày 10 tháng 4, năm 2022

DIAMOND SEAFOOD PALACE #3

6731 Westminster Blvd, Suite #122, Westminter, CA 92683

(góc Westminster Blvd và Goldenwest St, bên trong khu Home Depot)


 

 

 

#4, #131